СУГС ''БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ'' СКОПЈЕ
  Ветеринарна струка
 Во средното ветеринарно образование учениците стекнуваат знаења за здравјето и негата на животните и се оспособуваат за своето идно занимање - ветеринарни техничари , лица непосредно одговорни за здравјето на животните. Ветеринарниот техничар своето место може да го најде во сточарските објекти, ветеринарните болници и институти. Основната улога на ветеринарниот техничар е да се грижи за здравјето на животните преку контрола на начинот на одгледување, исхрана и нега, давање на совети на фармерите и сопствениците на животните за нивно правилно одгледување.

НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ВЕТЕРИНАРНА СТРУКА

Наставниот план за ветеринарна струка содржи наставни подрачја и предмети од:

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ и СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
Бр.

Наставни подрачја и планови

Година и фонд на часови

Вкупно
А

ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

I
II
III
IV
часови
1
Македонски јазик и литература
3
3
3
3
12
2
Странски јазик
2
2
2
2
8
3
Музичка култура
1
 
 
 
1
4
Ликовна култура
            1
1
 
 
1
5
Физичко и здравствено воспит.
2
2
2
2
8
6
Одбрана и заштита
 
2
 
 
2
7
Граѓанско образование
 
 
2
 
2
8
Историја
2
3
 
 
5
9
Географија
2
 
 
 
2
10
Математика
3

 
 
6
11
Физика
2
2
2
2
8
12
Хемија
2
2
 
 
4
13
Биологија
2
2
 
 
4
14
Информатика
 2
2
 
 
2
 
Вкупно
24
21
11
9
65


 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free