СУГС ''БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ'' СКОПЈЕ
  Профили
 
Во СУГС „Браќа Миладиновци“ се застапени образовни профили од ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ и СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ.
ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ: Гимназиско образование
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ:
- Ветеринарна струка и
- Земјоделска струка: техничар за фармерско производство, техничар за хортикултура и лозаро-винарски техничар
.

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=