СУГС ''БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ'' СКОПЈЕ
  Земјоделска струка
 НАСТАВЕН ПЛАН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА СТРУКА

Наставниот план за земјоделска струка содржи, наставни подрачја и предмети

од:ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Бр.

Наставни подрачја и предмети

Година и фонд на часови

  Вкупно

А

  ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

I

II

III

IV

часови

1

Македонски јазик и литература

3

3

3

3

12

2

Странски јазик  

2

2

2

2

8

3

Музичка култура

1

 

 

 

1

4

Ликовна култура

 

1

 

 

1

5

Физичко и здравствено  воспит.

2

2

2

2

8

6

Одбрана и заштита

 

2

 

 

2

7

Граѓанско образование

 

 

2

 

2

8

Историја

2

3

 

 

5

9

Географија

2

 

 

 

2

10

Математика

3

3

2

2

10

11

Физика

2

2

 

 

4

12

Хемија

2

2

 

 

4

13

Биологија

2

2

 

 

4

14

Информатика

 

2

 

 

2

 

Вкупно часови

21

24

11

9

65
 
   
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free